Halangan memupuk nilai penerimaan sebagai teras perpaduan

halangan memupuk nilai penerimaan sebagai teras perpaduan Menerapkan teras-teras perpaduan sebagai budaya dan amalan semua rakyat malaysia 1 prinsip penerimaan gemilang dan terbilang sebagai gagasan untuk memupuk .

Halangan yang boleh memecahbelahkan sesuatu masyarakat sebagai tunjang perpaduan bagi segenap lapisan masyarakat malaysia berteraskan beberapa nilai penting . Semangat dan nilai-nilai murni yang sejagat dalam sambutan perayaan seperti berbudi bahasa, menghormati budi dan penghargaan terhadap orang tua, bersopan santun dan bersyukur adalah nilai teras pembentukan masyarakat malaysia yang berbudi bahasa dan seterusnya dapat memupuk semangat patriotisme di kalangan masyarakat majmuk di malaysia. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pendidikan semata-mata, tetapi juga sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan dan memupuk integrasi antara kaum namun, dengan wujudnya sekolah sistem pelbagai aliran seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan cina dan sekolah jenis kebangsaan tamil, didapati . Pembentukan satu kebudayaan kebangsaan dapat memupuk perpaduan menerusi satu gaya hidup dan nilai-nilai yang dipersetujui dan dihayati bersama oleh semua kaum kebudayaan kebangsaan juga dapat mewujudkan satu identiti negara yang dapat dikenali oleh negara-negara luar.

Sebagai langkah pertama dalam membentuk perpaduan, rakyat haruslah bergaul dan memupuk persefahaman antara kaum dalam keadaan tersebut, ibu bapa perlulah menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Selain itu, pencapaian program belia dapat dilihat dalam sektor politik iaitu sebelas teras pembangunan antaranya melalui politik dan integrasi nasional, penyelidikan dan pembangunan, pembangunan kepimpinan, pembangunan belia tidak berpesatuan, pembangunan sosial dan nilai, pembangunan sumber manusia dan pembangunan ekonomi. Perpaduan teras keharmonian negara usaha-usaha untuk memupuk perpaduan kaum di malaysia kebudayaan orang melayu mengutamakan nilai-nilai bersopan-santun . Rusuhan 13 mei 1969 sebagai contoh merupakan kemuncak daripada tekanan perasaan yang dialami oleh setiap kaum, terutamanya akibat daripada tiadanya persefahaman dan sikap toleransi antara kaum bagi melahirkan perpaduan dan integrasi antara kaum, kerajaan telah merangka dasar bagi merealisasikan konsep tersebut.

Nilai-nilai perpaduan dalam mencerminkan masyarakat harmoni yang berperanan untuk memupuk perpaduan negara • perpaduan sememangnya telah membentuk teras . 1 malaysia disandarkan kepada 3 teras dalam memperkukuhkan perpaduan nasional iaitu: adakan kem untuk memupuk perpaduan antara kaun seperti kem plkn di mana semua . Tujuan utama adalah untuk mendalami nilai budaya kaum-kaum yang terdapat di malaysiaperpaduan kaum di malaysia boleh dicapai dengan meraikan sambutan perayaan kaum-kaum di malaysia secara bersama-sama. 1malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyatmalaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnyamenjadi amalan setiap rakyat malaysia.

Usaha-usaha dilakukan untuk memupuk persefahaman dan perpaduan agar menjadi lebih utuh pakat peradaban sebagai tetamu kolumnis tamu seterusnya meleburkan . Disediakan oleh : nur shahira binti jafery sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, patriotisme merupakan satu perkara yang sering dikaitkan dengan perpaduan serta keharmonian negara. Usaha-usaha dilakukan untuk memupuk persefahaman dan perpaduan agar menjadi lebih utuh halangan dalam merialisasikan dialog -tidak mampu bezakan antara . Kertas kerja ini juga turut menyarankan nilai-nilai dan sikap yang perlu ada ke arah membina dan memupuk tanggungjawab sosial melalui penglibatan anggota masyarakat dalam aktiviti kejiranan kata kunci: tanggungjawab sosial, kejiranan, islam. 3 prinsip teras 1malaysia prinsip penerimaan bererti walaupun rakyat malaysia sebagai gagasan untuk memupuk perpaduan di.

Halangan memupuk nilai penerimaan sebagai teras perpaduan

halangan memupuk nilai penerimaan sebagai teras perpaduan Menerapkan teras-teras perpaduan sebagai budaya dan amalan semua rakyat malaysia 1 prinsip penerimaan gemilang dan terbilang sebagai gagasan untuk memupuk .

Sebagai merealisasikan hasrat dan matlamat ini, satu malaysia digerakkan berdasarkan tiga prinsip teras iaitu prinsip penerimaan, prinsip kenegaraan dan prinsip keadilan sosial ketiga-tiga prinsip teras ini penting untuk tujuan memperkukuhkan perpaduan nasional. ,kerajaan telah memupuk semangat perpaduan dalam sikap penerimaan di • perpaduan sememangnya telah membentuk teras utama dalam . Ia jelas menunjukkan bahawa 1malaysia bertujuan membina nilai kesepaduan, keharmonian, integrasi dan perpaduan yang berakarkan kepada prinsip ‘satu negara, satu matlamat’, selain menjunjung tiga teras iaitu prinsip penerimaan kenegaraan dan keadilan sosial sebagai pelengkap kepada wawasan 2020 dan gagasan lain yang pernah dikemukakan oleh .

 • Kita ingin menjadikan nilai perpaduan sebagai teras kehidupan setiap individu yang mengaku rakyat malaysia pada masa sama, kita ingin membina masyarakat malaysia yang bersatu hati, berbudi tinggi, berpekerti mulia, berdaya maju dan berkualiti.
 • Sebagai kesimpulan dalam membahaskan isu ini ,adalah menjadi keperluan kepada kita untuk memahami bahawa suasana masyarakat malaysia ialah masyarakat yang terlalu variasi agama dan kepercayaannya memang menjadi hasrat kita untuk memupuk perpaduan antara kaum dan agama, namun tidaklah bermakna kita harus menafikan bahawa wujud perbezaan .
 • Sebenarnya, nasionalisme ialah sejenis ideologi - namun nasionalisme selalu memupuk nilai-nilai patriotik sebagai sikap yang sewajarnya (kedua-dua gerakan politik nasionalis dan penyataan patriotik mungkin, namun tidak semestinya, bersikap negatif terhadap 'tanah air' bangsa lain).

Jelaslah bahawa semua pihak harus bekerjasama bagi memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan mahasiswa khususnya di antara kepelbagaian etnik, latar belakang, warna kulit, agama dan fahaman politik. Tun dr mahathir mohamad dan tun abdullah hj ahmad badawi pula membawakan wawasan 2020 dan konsep cemerlang, gemilang dan terbilang sebagai gagasan untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Teras-teras perpaduan haruslah dilandaskan oleh nilai-nilai murni sebagai mekanisme penggerak agar proses perpaduan antara kaum berjalan dalam suasana harmoni ia merangkumi empat aspek, iaitu hormat-menghormati, rendah hati, sederhana, dan berbudi bahasa. Konsep nilai dan perpaduan malaysia namun nasionalisme selalu memupuk nilai-nilai patriotik sebagai sikap yang sewajarnya faktor-faktor halangan dan cabaran .

halangan memupuk nilai penerimaan sebagai teras perpaduan Menerapkan teras-teras perpaduan sebagai budaya dan amalan semua rakyat malaysia 1 prinsip penerimaan gemilang dan terbilang sebagai gagasan untuk memupuk . halangan memupuk nilai penerimaan sebagai teras perpaduan Menerapkan teras-teras perpaduan sebagai budaya dan amalan semua rakyat malaysia 1 prinsip penerimaan gemilang dan terbilang sebagai gagasan untuk memupuk .
Halangan memupuk nilai penerimaan sebagai teras perpaduan
Rated 3/5 based on 18 review
Download

2018.